afət


afət
ə. 1) bəla, müsibət; 2) zərər, ziyan; 3) m. çox gözəl, dilbər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.